מתעניינים יקרים!
אתר קה"ל החדש נמצא בשלבי פיתוח ראשוניים. חלק מן המדורים עדיין חסרים והמידע עשוי להיות חלקי או חסר. האתר יושלם בשבועות הקרובים.
קה"ל - קבוצת הורים לילדים שלמים

כדי שיהיה יהודי

שאלת יהדותו של הילד מעסיקה לא-אחת את ההורים המתלבטים. במדינת ישראל, שאלת יהדותו של אדם יכולה להיות בעלת השלכות רבות: זכויותיו על פי חוק, זכאותו לאזרחות ואף זכותו להינשא בבוא היום. מעבר לכך, הורים רבים גם לא היו מעוניינים שילדם ייחשב ללא-יהודי גם ללא קשר למעמד חוקי-אזרחי.

לא ברור מה מקור החשש הזה, שכן אין לו כל אחיזה בהלכה היהודית או בחוקים כלשהם. יהדותו של פלוני נקבעת לפי יהדותה של אימו. אם אימו יהודייה - הוא ייחשב ליהודי על פי ההלכה, על כל המשתמע מכך.

ברית המילה מחייבת אדם על מנת שיוכל להיחשב יהודי רק בתהליך גיור. כאשר מדובר על בן לאם יהודייה, אין לשאלת ברית המילה כל השפעה על יהדותו של הילד. למילה עשויה להיות חשיבות בקביעת יהדותו של ילד כאשר מדובר בילד מאומץ, ובמיוחד במקרה של הליך פונדקאות בחו"ל. בנסיבות רגילות, אין לברית המילה כל משמעות בעניין זה.

שאלה נוספת המטרידה את ההורים המתלבטים היא שאלת זכותו של ילדם להינשא בבוא היום באמצעות הרבנות. ראשית, די מוזר לשקול ברצינות ביצוע ניתוח והטלת מום בפעוט רך על מנת לפתור "בעיה" שאזרחים רבים פותרים אותה כבר כיום ע"י רכישת כרטיסי טיסה לחו"ל. נוסף על כך, על פי הניסיון הקיים כיום, הרבנות מקשה ומציבה מכשולים רק בפני אנשים שהיא מסוגלת להטיל ספק ביהדותם (בעיקר: עולים חדשים, גרים ואנשים שמוצאם לא ברור). הרבנות איננה מטילה ספק ואיננה מערימה קשיים (על פי רוב) על חילונים ואתאיסטים, כל עוד הם נחשבים יהודים על פי ההלכה. אמנם לא ניתן להבטיח אילו רוחות תנשבנה ברבנות בעוד כמה עשורים, אולם מכיוון שאין כל בסיס הלכתי לפסילת יהדותו של מי שאינו נימול - לא נראה כי צפויה בעיה כלשהי, גם אם יבחר להתחתן ברבנות. נוסף על כל האמור, אף אם יהווה הדבר בעיה - יוכל למול את עצמו מתוך בחירה חופשית, אם אכן ירצה בכך. האפשרות הזו תהיה פתוחה בפניו תמיד.