????????? ?????!
??? ??"? ???? ???? ????? ????? ????????. ??? ?? ??????? ????? ????? ?????? ???? ????? ???? ?? ???. ???? ????? ??????? ???????.
??"? - ????? ????? ?????? ?????

כך ציווני אלוהיי

טיעון זה הוא בסיסה של ברית המילה בהקשרה הדתי. אם בכוונתכם למול את בנכם מתוך אמונה דתית וכחלק מאורח חיים דתי - קה"ל ככל הנראה איננה הכתובת עבורכם. קה"ל איננה עוסקת באמונה הדתית ובמניעיה

אם אינכם מקיימים אורח חיים דתי כלל, אך שוקלים למול את בנכם מתוך שיקול הנתפש בעינכם כדתי, כדאי לקרוא גם את זאת מסורת של אלפי שנים.

natural curly wigs are clip in extensions bad for your hair lace wigs uk how to put fake hair in braids anna haircuts games hair wigs gee hair reviews how to cut hair extensions into a bob hair extensions uk short hairstyles for wedding guest hair strips colour real hair wigs