מתעניינים יקרים!
אתר קה"ל החדש נמצא בשלבי פיתוח ראשוניים. חלק מן המדורים עדיין חסרים והמידע עשוי להיות חלקי או חסר. האתר יושלם בשבועות הקרובים.
קה"ל - קבוצת הורים לילדים שלמים

כי כולם עושים את זה

בפתח הדברים רצוי לתת את הדעת למצב העובדתי בשטח: המציאות שבה "כולם עושים" כבר חדלה מלהתקיים. בשונה מלידה, נישואין או גיור, המילה איננה פעולה רשמית ולא מתבצע לגביה רישום ע"י גורם מוסמך כלשהו (הרבנות, משרד הפנים, משרד הבריאות או גורם אחר כלשהו). משכך, אין בנמצא נתונים מדויקים לגבי היקף התופעה ואין בידיה של קה"ל סטטיסטיקות מסודרות כלשהן (ראו הרחבה בעמוד השאלות הנפוצות).

עם זאת, במהלך שנות פעילותה, קה"ל סיפקה במישרין ובעקיפין תמיכה לעשרות אלפי זוגות, אשר חלק ניכר מהם בחרו בסופו של יום שלא למול את ילדיהם. גם בגני הילדים, בפייסבוק, בפורומים באינטרנט ובמקומות רבים נוספים ניתן כבר להתרשם בקלות כי הוויתור על המילה כבר איננו תופעה חריגה במיוחד. ניתן להעריך באופן גס כי בשכבת הגיל הרך חיים כיום בארץ לפחות כמה עשרות אלפי ילדים שאינם נימולים.

לאחר שהבהרנו סוגיה זו, נפנה לדון בטענה "נמול את ילדנו כי כולם עושים את זה". כשהיינו ילדים ואמרנו שהפרענו למורה, הברזנו משיעור, הרבצנו לחברנו לכיתה או שתינו אלכוהול כי "כולם עושים את זה" לא אחת הופנתה אלינו התשובה-שאלה הסתמית (והמטופשת למדי): "ואם כולם היו קופצים מהגג???". נדמה כי בכל הקשור למילת תינוקות, התשובה לתהייה תמוהה זו היא "כן, אם כולם היו קופצים מהגג, הייתי לוקח מספר, עומד בתור, קופץ, משלם על כך כסף, ולפני כן אף משכנע את כל חבריי שזה הדבר הנכון, החכם, הבריא והמוסרי לעשות".

אם ננסה רגע ללמוד את מוסר ההשכל מאותו משפט מטופש - זהו בדיוק מוסר ההשכל. האם סביר בעיניכם לעשות מעשה שאינכם רוצים בו, הנוגד את כל שיקול הדעת הפרטי שלכם רק בגלל שנדמה לכם כי כולם סביבכם עושים כך? ויתרה מכך, האם לאחר שהגעתם למסקנה שאין מדובר בפעולה הגיונית, סביר שתבצעו אותה באופן בלתי הפיך על אדם אחר, אשר נתון לחסדיכם?

אחד הערכים החשובים שאנו מנסים להקנות לילד ולנער המתבגר הוא שיקול דעת אישי, חשיבה ביקורתית והימנעות מעשיית דברים בגלל לחץ חברתי. איך אנו מצפים להקנות לו ערכים אלו, כשאנחנו נכנענו ללחץ כזה בעניין מהותי הרבה יותר - שלמות גופו שלו, כשהיה תינוק?