מתעניינים יקרים!
אתר קה"ל החדש נמצא בשלבי פיתוח ראשוניים. חלק מן המדורים עדיין חסרים והמידע עשוי להיות חלקי או חסר. האתר יושלם בשבועות הקרובים.
קה"ל - קבוצת הורים לילדים שלמים

למול או לימול?

הפועל מָל שייך לגזרת ע"ו. בבניין קל עי"ן הפועל איננה מופיעה: רָץ, טָס, צָד, דָּן, שָׁר וכו'. את שם הפועל של כל הפעלים הללו כולנו מכירים היטב ואיננו משתבשים בהגייתו: לָרוּץ, לָטוּס, לָצוּד, לָדוּן, לָשִׁיר ובהמשך לכל אלה: לָמוּל.

אז מדוע בכל זאת אנחנו מתבלבלים? הבלבול נובע ככל הנראה מאנלוגיה שגויה לבניין הסביל, בניין נפעל. הבניין הסביל מציין את הפעולה ביחס למקבל הפעולה. בעל החיים שצדים אותו הוא נִצּוֹד, נושא שדנים בו הוא הנושא הנִדּוֹן והתינוק שמלים אותו הוא נִמּוֹל (ושם הפועל הסביל הנגזר מכך: לְהִמּוֹל). הצורה המקוצרת לִמּוֹל (לימול) למעשה לא קיימת כלל בעברית, וגם לו הייתה קיימת, לא הייתה יפה לתיאור עבודת המוהל, כי אם לתיאור מצבו של הנימול.

אז, בעצם, נכון שגם מבחינה לשונית קל ונוח יותר פשוט להיות "שלם"?

נימול או מהול?

בתנ"ך משמשות מילים מן השורש מו"ל בלבד: מָל, מוּלִים, נִמּוֹל. אך בספרות חז"ל, לצד צורות כמו מִילָה ונִמּוֹל, יש צורות בה"א – שם התואר מָהוּל, וכן צורות פועליות בהווה, מוֹהֵל, מוֹהֲלִין וכדומה. השורש החדש בלשון חז"ל נוצר בהשפעת השפה הארמית.

שורש עברי זהה, שאינו בהשפעה ארמית מציין ערבוב נוזלים: הוא מהל שמן במים וכו'. לכן, במצבים שבהם משמעות הפועל עלולה להיות כפולה, מקובל להשתמש כיום בצורה המקראית: המוהל מל את התינוק וכעת התינוק נימול. עם זאת, זוהי אינה שגיאה לכתוב ולהגיד כי המוהל מהל את התינוק וכעת התינוק מהול.

קראו עוד באתר האקדמיה ללשון עברית: מניין הגיעה הה"א לבעל המקצוע מוֹהֵל?

עורלה או ערלה?

המילה עָרְלָה מנוקדת בקמץ קטן. לפי כללי הכתיב המלא החדשים של האקדמיה ללשון עברית, יש לכתוב עורלה. עם זאת, תיקון זה הוחל רק ביוני 2017. עד אותה עת היה הכתיב המלא התקני ערלה.

גם קודם להכנסת תיקון זה, הכתיב עורלה היה נפוץ ורווח מאוד, ואכן אחד הטעמים המרכזיים לשינוי כללי הכתיב הוא ההבנה כי מדובר ב"גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה". לכן, בטקסטים שנכתבו בעבר תוך הקפדה יתרה על הכללים, עדיין תוכלו למצוא את הכתיב ערלה (ולפי הכלל הישן יש לכתוב גם: יזמת השלום, תצוגת אפנה, קרבן הברית).

מה בין המילה הכתובה לברית המילה?

המִלּה (יחידה לשונית) והמִילָה (הסרת העורלה) הן שתי מילים שונות זו מזו ואין ביניהן כל קשר מבחינה לשונית. הגייתן זהה, ולפי כללי הכתיב המלא הנהוגים כיום אף הכתיב שלהן זהה. דמיון זה אף משמש לשעשועי לשון רבים המרמזים לקשר לכאורה בין המילים: מילה טובה, מילה רעה, או אף טקס אלטרנטיבי לברית המילה המכונה "ברית מילים".

עם זאת, מדובר כאמור במילים נפרדות, ואין ביניהן כל קשר לשוני.