????????? ?????!
??? ??"? ???? ???? ????? ????? ????????. ??? ?? ??????? ????? ????? ?????? ???? ????? ???? ?? ???. ???? ????? ??????? ???????.
??"? - ????? ????? ?????? ?????

אודות האתר

אתר קה"ל הוקם על מנת לספק מידע להורים מתלבטים לגבי ברית מילה ועל מנת להפיץ ידע בתחום זה שנראה כי הוא סובל מבורות רבה מאוד.

שמרנו את האתר נקי מתצלומים מפורשים של איברי מין (נימולים או שלמים), אולם הוא מכיל תרשימים סכמטיים וכן יצירות אמנות המציגים עירום שאינו פרובוקטיבי. קישורים לאתרים חיצוניים המובאים כאן, עשויים כמובן להכיל תכנים כאלה.

התכנים הכלליים המוצגים באתר מותרים להפצה ולציטוט לצורך דיון (ובכלל זה, גם לצורך ביקורת), אולם אנו מבקשים מכם להפעיל בעניין שיקול דעת. סיפורים אישיים המצוטטים מפי הורים המובאים באתר קיבלו את אישור ההורים לפרסמם, אך איננו יכולים להסכים בשמם להעתקתם, ואם תרצו לעשות זאת - עליכם לבקש לכך אישור מראש. תמונות של יצירות אמנות המוצגות באתר אינן מוגנות בזכויות יוצרים כלשהן. תמונות אחרות המוצגות באתר מוגנות בזכויות יוצרים של גורמים שלישיים ואין להעתיקן. קה"ל שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הסרה של תכנים שהועתקו מאתרה באופן שיש פה כדי לפגוע בבעלי זכויות יוצרים או בצנעת הפרט.

רבות מהעדויות באתר מובאות בזהות חלקית (הכוללת, למשל, שם פרטי בלבד). חברי קה"ל אינם מתביישים במעשיהם ואינם מנסים להסתתר, נהפוך הוא, מרביתם גאים במעשיהם ושמחים לחלוק אותם עם הציבור הרחב. עם זאת, החשיפה לאתר האינטרנט של קה"ל גבוהה יחסית, ומרבית המצוטטים באתר מגדלים ילדים קטנים שזכותם לפרטיות מובנת. עם זאת, קה"ל מצהירה בזאת כי כל התכנים המוצגים באתרה הם אותנטיים ונמסרו מטעם דוברים אמיתיים..

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
natural curly wigs are clip in extensions bad for your hair lace wigs uk how to put fake hair in braids anna haircuts games hair wigs gee hair reviews how to cut hair extensions into a bob hair extensions uk short hairstyles for wedding guest hair strips colour real hair wigs